Naam jóga

Naam jóga přináší lásku, víru a naději, světlo a osvícení, energii a sílu. Naam je ochranným štítem, dárcem života žijícím, radosti smutným a soucitu ztraceným a opuštěným. V tomto Věku, kdy vystupují na povrch lidské nedostatky a jsme předmětem různých zeměpisných i fyzických rozporů, praktikujeme Naam jógu, aby se otevřely naše oči a posílil se náš ochranný štít. Součástí Naam jógy je cvičení zvané Shakti Naam jóga a božská duchovní moudrost pojmenovaná Univerzální Kabala.

Univerzální Kabala a Naam vám odkryje tajemství života, schopnosti a předurčení, která jste si přinesli do této inkarnace. Na oplátku budete schopni přijmout lásku, světlo a léčení.  Praktikováním Naam jógy pocítíte neustálou přítomnost světelných bytostí, které jsou tady, aby vás vedli správným směrem a poskytli vám lásku a sílu.

Nově uvádíme v našem centru možnost sdílet energii Naam meditací.

Naam meditace

“Na počátku bylo Slovo. A to Slovo bylo Bůh”.
Naam je “slovo“ – slovo, které léčí. Při hodině Naam meditací nás celou dobu vede a doprovází hudba posvátných manter a náš společný zpěv. Naam má sílu odstranit negativní myšlenky, které vytvářejí neštěstí. Posvátná spirituální slova v Naam mohou přenastavit naše mentální vzorce a kompletně změnit atmosféru kolem nás díky božské pozitivní energii. Naam podmiňuje naši mysl, aby nám dodala spirituální vitalitu, ruku v ruce s neochvějnou silou čelit a překonat jakoukoli zkoušku, která se před námi objeví.

Univerzální Kabala a Naam vám odkryje tajemství života, schopnosti a předurčení, která jste si přinesli do této inkarnace. Na oplátku budete schopni přijmout lásku, světlo a léčení.  Praktikováním Naam jógy pocítíte neustálou přítomnost světelných bytostí, které jsou tady, aby vás vedli správným směrem a poskytli vám lásku a sílu.

 

Shakti Naam jóga

Kořeny Shakti Naam jógy jsou sestaveny z kombinace málo známé formy jógy z Himalájí, Univerzální Kabaly a Naam. Tato kdysi tajná učení nabízejí “fontánu mládí” tím, že pracují s naším jemnohmotným tělem, které se stará o naše fyzické tělo a obnovuje jeho mládí a flexibilitu.  Pomáhá se stresem a rychlým tempem tohoto věku. Shakti Naam zaručuje přístup k nekonečné zásobě energie, která revitalizuje krev, redukuje stres, dodává sílu, balancuje nervový a hormonální systém, podporuje zdravé srdce a prodlužuje život. Optimalizuje mozek a propojuje duši s intelektem. Tím zvyšuje inteligenci, intuici a podporuje studenta v manifestaci jeho maximálního potenciálu.

Shakti Naam je na Západě prakticky neznámá. Je odlišná od ostatních forem jógy. Energii, kterou díky Shakti Naam vytváříme, cítí většina nových studentů do 5 minut. Poskytuje téměř okamžitý prožitek meditativního stavu, protože působí přímo na mozek a nervový systém. Je to mnohem víc než relaxace. Je to fyzickým způsobem získané změněné vědomí, které jogíni popisují již po tisíce let jako stav vyšších vibrací, který umožňuje dosáhnout na spirituální dary jedince a revitalizovat jeho tělo.

Shakti Naam je pradávná a tajná část vysoké jógové vědy nesmrtelnosti, která není známa většině dnešních škol jógy na světě. Není to pouze pokročilá pozměněná praxe jogínské Sukshuma Vyama, založená na tradičních jógových principech, ale je to také cvičení proti stárnutí – nestárnoucí jóga, která naplňuje tělo životem, zpomaluje proces stárnutí a odstraňuje známky vyššího věku.

Univerzální kabala

Vše ve vesmíru funguje v rámci určitého rytmu, se kterým můžeme jít buď vědomě v souladu anebo nevědomě bojovat proti němu. V učení božské duchovní moudrosti studujeme zákony vesmíru a přírody, abychom dokázali jít s proudem, který vždycky ví, kam má plynout. V tomto semináři si začneme tyto zákonitosti společně pojmenovávat.

Stejně tak jako jsou zákony základem vesmíru, vládnou i každému aspektu lidského života. Znalost těchto zákonů života může pomoci zmírnit naše strachy. Díky práci s těmito zákony můžeme zlepšit své zdraví a přinést řád do svých životů.
Studováním a následováním zákonů přírody získává člověk vědomost, moc a moudrost.
Díky tomu jsme si více a více vědomi toho, jak snadněji a rychleji dosáhnout naplnění našich přání a snů a jak žít v souladu s předurčením našeho nejvyššího osudu.

Od 10. září se můžete těšit na pravidelné Naam meditace u nás ve ZdravemRealxu.cz, hodinové meditace budou probíhat co 14 dní .

Přihlašovat se můžete v našem rezervačním systému

Na lekcích i workshopu se můžete těšit na Míšu!

https://www.youtube.com/watch?v=hcE7hTlGTxw